Møteplass for lag og foreninger

Vi inviterer til møteplasser for lag og foreninger i Østre Toten med ulike temaer.

Bli med på en kveld med faglig påfyll, og treff representanter fra andre lag og foreninger i kommunen. I tillegg til kursbolker med gode muligheter for å stille spørsmål, er det satt av tid til pauser for å snakke sammen og utveksle erfaringer med andre som deltar.

2024 © Østre Toten Frivilligsentral