Besøksvenn

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker.

Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. Hvis du har noe du synes er hyggelig å gjøre er det et godt utgangspunkt. Det kan være ulike aktiviteter som å gå tur, lese bøker, spille spill, spille musikk, fiske, eller rett og slett bare ta en kopp kaffe og slå av en prat. Den kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. 

De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to  i uka, men dette kan du velge selv.

Ønsker du å bli besøksvenn kan du melde din interesse i skjemaet på forsiden, eller ta kontakt med:
Kari Olsen, telefon: 901 85 998 (koordinator for hjemmeboende i Østre Toten kommune)
Anne Beate Bakken, telefon: 480 45 307 (Østre Toten frivilligsentral)

Les mer her: https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn/
Besøksvenntjenesten i Østre Toten drives av frivilligsentralen og koordinator for hjemmeboende, i samarbeid med Østre Toten Røde Kors. 

2024 © Østre Toten Frivilligsentral