Frivilligsentralens brannvernteam

Trenger du noen å tenke sammen med om branntrygghet i ditt eget hjem?

Målet med frivilligsentralens brannvernteam er å bidra til å øke tryggheten i eget hjem, og redusere risikoen for brann. Dersom du ønsker hjemmebesøk av to representanter fra brannvernteamet tar du selv, eller du som pårørende, kontakt med frivilligsentralen på 480 45 307 eller post@otfs.no så avtaler vi et tidspunkt for besøk.

Om brannvernteamet:

  • Målet med brannvernteamet er å bidra til å øke tryggheten i eget hjem, og redusere risikoen for brann.
  • Når brannvernteamet, som består av to frivillige, kommer på besøk - setter vi oss ned og slår av en prat om brannvern over en kopp av vår medbrakte kaffe. 
  • Vi snakker om, og vurderer sammen med deg, om du trenger nye tiltak og vi kan bidra med tips til enkle endringer. 
  • Brannvernteamet kan også bidra med å finne frem til rett sted dersom du har behov for å anskaffe hjelpemidler.
  • Vi sjekker røykvarslerne i boligen om du ønsker, og bytter batterier der det er behov.
  • I tillegg til at vi har med oss kaffe og kjeks, har vi også med enkle hjelpemidler som slukkespray, batterier og røykvarslere som vi kan dele ut dersom det er behov. Utstyret er gitt av Varig Hadeland forsikring.
  • Brannvernteamet er noen å sparre med om du ønsker fokus på branntrygghet i hjemmet ditt - og det er et helt gratis tilbud til innbyggere i Østre Toten kommune. 
2024 © Østre Toten Frivilligsentral