Innspill til Frivillighetens år 2022 i Østre Toten

Her kan du komme med dine innspill til markeringen av Frivillighetens år 2022.


Har dere et årlig arrangement og skal gjøre noe rundt dette? Skal dere arrangere "Vår dag" på sentralorganisasjonens valgte dag? Annet?
Kom med ideen, og se om det kan bli en realitet hvis flere samarbeider.
Send


2022 © Østre Toten frivilligsentral