Innspill til Frivillighetens år 2022

Her kan du komme med din historie fra frivilligheten i Østre Toten, og dine innspill til Frivillighetens år 2022. Vi vil synliggjøre bredden i det frivillige liv og er på leting etter nettopp din historie.

"Etter forslag fra Frivillighet Norge har regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Frivillighetens år skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet."

frivillighetensar.no


Gjennom Frivillighetens år 2022 ønsker vi å synliggjøre mulighetene og verdien som ligger i den frivillige innsatsen som hvert år gjøres. 

Vi vil synliggjøre bredden i frivilligheten og er på leting etter gode historier. Har ditt frivillige engasjement betydd noe spesielt for deg? Kjenner du en som virkelig står på for at andre skal ha det bra? Har laget eller foreningen din gjort noe som kan være til inspirasjon for andre? Mulighetene er mange, og vi vil høre fra deg!
Kom med ideen, og se om det kan bli en realitet hvis flere samarbeider.
Send


2022 © Østre Toten frivilligsentral