Godt samarbeid på vaksinestasjonen

Vaksinestasjonen for Østre Totens innbyggere har vært i drift siden slutten av april på Lena. Nå har den frivillige innsatsen rundet 2000 timer, og vi har tatt oss en prat med flere av de involverte.

Østre Toten frivilligsentral har hatt et godt samarbeid med kommunen gjennom pandemien, og ble tidlig spurt om å bidra til å skaffe frivillige til å bemanne enkelte av postene. For å nå ut til innbyggere som ønsket å være frivillige til dette oppdraget la frivilligsentralen ut en forespørsel på nettsiden og på Facebook, og rundt 30 personer meldte seg i løpet av få dager.

Anne Beate Bakken er daglig leder ved Østre Toten frivilligsentral, og har organisert de frivillige som har bidratt på vaksinestasjonen. - Jeg opplever at dette har vært veldig positivt fra starten. Det var mange som meldte at de hadde lyst til å bidra tidlig og det var mange nye frivillige som meldte seg, sier hun.

 - Vi er ekstremt takknemlige for at det har vært en stabil og solid gjeng med frivillige som har brukt av tiden sin på dette, ikke minst nå gjennom sommeren som for mange er den fineste tida av året, legger Bakken til.

De frivillige har bidratt alle vaksinasjonsdagene ved senteret, og har hatt roller både ved inngang og utgang, registrering og observasjon.

- Det var først da vi begynte å regne på totalt antall timer de frivillige har bidratt at vi virkelig så omfanget av det. Vi har hatt åtte frivillige pr. vaksinasjonsdag siden sist i april - og regner med at de frivillige nå i august har bidratt med over 2000 timer. 0g når man setter dette inn i en større sammenheng, og ser på hvor mange frivillige som bidrar for å gjennomføre vaksineringen rundt om i landet - da snakker vi virkelig dugnadsinnsats! sier en tydelig engasjert Bakken.

Trofaste frivillige
Det har vært en trofast gjeng med frivillige som har tatt vakter på vaksinasjonssenteret de siste månedene, og Unni Åslund er en av de som har vært med som frivillig siden starten. Vi tok oss en prat med henne i frivilligsentralens lokaler på Lena stasjon, etter endt vakt på vaksinasjonssenteret som ligger rett i nærheten. - Jeg ble fortalt at det var behov, og fant informasjonen på frivilligsentralens Facebook-side. Jeg ser på dette som en veldig fin samfunnstjeneste, og det er givende å kunne være med på å bidra til at vaksineringen blir gjennomført på en god måte.

- Hvordan har det vært å være frivillig?

- I min situasjon, hvor jeg ikke kan stå i ordinært arbeid på grunn av helseutfordringer, er det godt å kunne bidra når det passer. Vi har fått beskjed i god tid om når vi er satt opp på vakt - og vi har følt at vi kan bidra de dagene vi selv kan - det er ingen plikt. Informasjonen har vært konkret, tydelig og ryddig. Det var også god opplæring i forkant, slik at vi visste hva vi gikk til, sier Åslund.

- Føler du at du en del av en helhet?

- Ja, så absolutt. Vi føler oss inkludert av vaksinasjonsteamet, og de frivillige bidrar også på andre steder enn det de er oppsatt til. Vi får også positive tilbakemeldinger fra de som blir vaksinert, som opplever at det er både ryddig og tydelig. Selv føler jeg meg inkludert og som en del av noe, og det føles veldig godt når man ikke kan være en del av arbeidslivet. Kommunen viser også at de setter pris på de frivillige, og det har vært spennende å være på "innsida" og se hvordan det blir gjennomført fra kommunens side.

Leder for vaksinasjonssenteret i Østre Toten, Hege Kathinka Trætteberg, peker på det samme. - Jeg opplever at vi har fått en tilhørighet sammen, der vi har et miljø som jeg håper at folk både trives i og kan vokse i selv også, sier hun. - Jeg tenker at måten vi har organisert vaksineringen her i Østre Toten hadde vi ikke klart uten så mange frivillige. De frivillige har vært en helt vesentlig del av hvordan vi organiserte oss, og det er vi utrolig takknemlige for.

(Se hele intervjuet med Hege Kathinka Trætteberg på vår Facebook-side: https://fb.watch/7FLG7vdBBV/ )

Til slutt må vi  høre med Unni om dette har gitt henne lysten til å fortsette med frivillig arbeid. - Ja, jeg har alltid tenkt at jeg skulle bli frivillig når jeg får tid, og dette har vært et positivt tilskudd. Jeg fyller dagene med noe som jeg synes er viktig for meg, avslutter Åslund.Kontakt

Postboks 35
2851 Lena

Organisasjonsnummer
976741277

Sosiale media

2021 © Østre Toten frivilligsentral