Frivilligsentralen i koronatid

Lena stasjon er stengt for besøkende, og våre ordinære aktiviteter er avlyst inntil nærmere beskjed blir gitt. Frivilligsentralen er derimot operativ både på e-post og telefon, og vi er i gang med å rigge ordninger for å ivareta både innbyggernes behov og de frivillige i tiden som kommer.

Nyby-appen for innbyggere som hjelper innbyggere
Et tilbud som allerede ligger der for Østre Totens innbyggere er Nyby-appen. I denne appen kan de som ønsker å hjelpe andre melde seg inn i gruppen "Frivillige i Østre Toten", mens de som trenger hjelp til å handle e.l. kan registrere seg under "Innbyggere i Østre Toten med behov for bistand". Den som trenger hjelp legger ut en forespørsel, og de frivillige kan velge å svare på denne forespørselen dersom de har mulighet til å hjelpe.

Denne løsningen er tatt i bruk av Østre Toten kommune, og her er det også mulig å registrere seg i "Landbrukets ressurspool" og i "Østre Toten helsefaglige ressurspool". På denne måten får kommunen oversikt over hvem som kan være ledige til å jobbe innen landbruk eller helse og omsorg i tiden fremover. 

Nyby kan du laste ned som app via denne siden: https://nyby.no/last-ned-app

Handlehjelp for de som ikke er på digitale plattformer
Vi vet også at det er mange av kommunens innbyggere som ikke er på digitale plattformer, og vi jobber med å få opp et tilbud for dem som ikke er på Nyby eller kan benytte seg av andre digitale hjelpemidler. Dersom noen du kjenner er i denne situasjonen og trenger hjelp til å handle eller hente medisiner, be de gjerne om å ringe til frivilligsentralen på 480 45 307 mellom kl. 9-15 på hverdager. På denne måten har vi mulighet til å koble dem med en frivillig som videre kan hjelpe dem. 

Telefonvenn
Mange kan føle seg alene i denne spesielle tiden, og vi jobber med å få på plass telefonvenner som kan ringe de av kommunens innbyggere som har behov for noen faste holdepunkter i løpet av uken. Her vil det være fokus på å snakke om helt hverdagslige ting, og å etablere telefonisk kontakt når menneskelig kontakt er vanskelig. Mer informasjon om telefonvenn-tjenesten vil komme så snart vi har fått opprettet tilbudet. 

Det er viktig for oss å jobbe med rutiner som sikrer de frivillige mot å bli utsatt for unødig smitterisiko. Dersom du ser andre behov blant Østre Totens innbyggere som du tenker at frivillige og frivilligsentralen kan bidra til å løse, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi kan treffes på e-post: post@otfs.no eller telefon: 480 45 307 (mandag til fredag, kl. 9-15). Vi vil gjerne være der for kommunens innbyggere i det som for mange oppleves som en vanskelig tid. 

Illustrasjonsbilde: kaboompics.com

2020 © Østre Toten frivilligsentral