Æftastur i ditt nærområde

Det går mot kaldere tider, men vi vet at det er lite som varmer bedre enn en rusletur i godt selskap. Kan du tenke deg å være med og starte opp et turtilbud i ditt nærområde?

Vi vil starte opp gågrupper på æftastid ulike steder i Østre Toten, i nærmiljøet der folk bor. Til disse turene trenger vi 2-3 personer som har lyst til å være turansvarlige på “sitt” sted, slik at det går an å dele på ansvaret. Kan du tenke deg å være turansvarlig i ditt nærområde - ta kontakt med oss på Facebook eller på telefon: 480 45 307. 

Turene bør starte kl. 17.30, men hvilken dag i uka turen skal gå kommer vi frem til sammen med de turansvarlige på de ulike stedene. 

Foto: Nora Helene Ulven - Ei gutu i Kolbu

2020 © Østre Toten frivilligsentral