Årsmøte 05.03.2019

Tirsdag 5. mars ble årsmøte avholdt i Østre Toten Frivilligsentral. Mange foreninger/lag som er andelshavere møtte opp. Før selve årsmøte fikk vi høre om prosjektet "Ung på Toten", et samarbeid med Lions Club Østre Toten og Frivilligsentralen. En av deltagerne fra prosjektet fortalte om sin opplevelse fra dette sammen med miljøterapeut fra Hoffsvangen skole. Tom Svellet, utvalgsleder KBN i Østre Toten kommune holdt et lite foredrag om frivillighet i Østre Toten.

Deretter ble årsmøte gjennomført, alle saker ble godkjent og vedtatt. Protokoll kommer senere.

Tone  Hornnes fikk overrakt blomster fra styreleder da hun går ut av styret etter 6 år. 

Daglig leder, Anne Beate fikk overrakt blomster av Tom Erik og Jorun, de hjelper til på "kontoret" som frivillig faste dager i uken. Avsluttet med kaffe og litt å "bite ti".

2019 © Østre Toten frivillighetssentral